Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Η ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Η ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Κωδικός: 978618810830Συγγραφέας: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Tιμή Καταλόγου: 25.00€Έκπτωση:24%Τελική Τιμή:19.00€
Σε αυτό το βιβλίον, αποκαλύπτουμε ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλώς μία γλώσσα επικοινωνίας, αλλά επιπλέον έχει κάποια μορφή νοημοσύνης, η οποία ονομάζεται αλφαριθμητική. Ακόμη, η έννοια του λεξαρίθμου ή αλλιώς του συναρίθμου, εξετάζεται και αναλύεται λεπτομερώς, ενώ το φαινόμενον της λεξαριθμικής ισότητος ή αλλιώς της λεξαριθμικής ισοψηφίας, αναλύεται εις βάθος και επιπλέον εξετάζεται η μαθηματική σχέσις αυτού με την θεωρίαν των διαμερίσεων των αριθμών. Διαμέσου χιλιάδων ισοψηφιών, αποδεικνύεται ότι ο λεξάριθμος έχει γνώσιν επί παντός επιστητού. Παρουσιάζονται αποδείξεις της γνώσεως των συναρίθμων δια τις βάσεις του DNA, δια τους νόμους της φυσικής, δια τις αριθμητικές τιμές των μαθηματικών σταθερών, τον κώδικα των πλατωνικών κειμένων, την συμπαντικήν δημιουργίαν και περί πολλών άλλων σημαντικών θεμάτων. Ακόμη, παρουσιάζονται ορισμένες αποδείξεις περί της λεξαριθμικής γνώσεως σπουδαίων ιστορικών γεγονότων, ενώ δίδονται και οι αποδείξεις ότι η δομή του ελληνικού αλφαβήτου, όπως και τα κατασκευαστικά του δεδομένα, είναι γνωστά μέσω πολύ σημαντικών ισοψηφιών. Ο σκοπός αυτού του βιβλίου, είναι να αποδείξει ότι οι νόμοι της συμπαντικής δημιουργίας και η εξέλιξις του κόσμου μας, δίδονται μέσα από μια νέα θεωρία, η οποία είναι γνωστή ως λεξαριθμική θεωρία, ή και ως θεωρία λεξαριθμικών ισοψηφιών. Θα ήθελα να αφιερώσω το παρόν βιβλίον εις τον πατέρα μου και εισαγγελέα πρωτοδικών Σπυρίδωνα, τη μητέρα μου Βασιλική, σε όλους τους Έλληνες του κόσμου, και σε όλους τους διδασκάλους και τους καθηγητές μου από το δημοτικόν σχολείον μέχρι και το πανεπιστήμιον. Σελίδες 280