Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

–ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ–ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ–ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ)–ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΥΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

–ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ–ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ–ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ)–ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΥΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

–ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ–ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ–ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ)–ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΥΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Τελική Τιμή:20.00€

Αθήνα 1979,  4 τεύχη μαζί