Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΡΩΜΑΪΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ (ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΡΩΜΑΪΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ (ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΡΩΜΑΪΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ (ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Κωδικός: 41/1044Συγγραφέας: Στεφάνου Ι. Στέφανος
Τελική Τιμή:16.00€
Αθήναι 1891, σελ. 128, σκλ/το