Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ <<ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ>> ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ <<ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ>> ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ <<ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ>> ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Κωδικός: 36/1832Συγγραφέας: Στεφάνου Ι. Στέφανος
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι 1969,σελ.24