Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΛΙΜΗΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΕΥΧΟΣ Α΄

Ο ΛΙΜΗΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΕΥΧΟΣ Α΄

Ο ΛΙΜΗΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΕΥΧΟΣ Α΄

Κωδικός: 35/1311Συγγραφέας: Γεωργαλάς, Γεώργιος Κ.
Τελική Τιμή:12.00€
Αθήναι 1920, σελ. 32.