Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (1821-1843), ΤΟΜΟΣ Α΄

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (1821-1843), ΤΟΜΟΣ Α΄

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (1821-1843), ΤΟΜΟΣ Α΄

Κωδικός Λαβυρίνθου: 43395Κωδικός-ISBN: 35/8Συγγραφέας: Σπηλιάδης Νικόλαος
Αθήναι 1972, σελ. 616. Φωτοτυπική ανατύπωση της εκδ. του 1851.