Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κωδικός: ΝΟΜ362Συγγραφέας: Ψαρός Κ. Δημήτριος
Τελική Τιμή:11.00€
Αθήναι 1950, σελ. 128. Άκοπο.