Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ (ΕΚΠΟΝΗΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ), ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ (ΕΚΠΟΝΗΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ), ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ (ΕΚΠΟΝΗΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ), ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Τελική Τιμή:17.00€
Αθήναι 1936, σελ. 220. Ταλαιπωρημένη ράχη.