Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΗΤΟΙ: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΝΟΜΟΥ 602 ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1931

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΗΤΟΙ: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΝΟΜΟΥ 602 ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1931

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΗΤΟΙ: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΝΟΜΟΥ 602 ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1931

Κωδικός: ΝΟΜ359Συγγραφέας: Λουτράρης Εμ. (Επιμέλεια)
Τελική Τιμή:14.00€
Αθήναι 1931, σελ. 212.