Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Κωδικός: 34/541Συγγραφέας: Γεωργαλάς, Γεώργιος Κ.
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήναι Ιανουάριος 1973, σελ. 24. Πολυγραφημένο.