Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2000 Α΄, ΤΟΜΟΣ 48 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ) - 103 (ΙΟΥΛΙΟΣ) 2000]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2000 Α΄, ΤΟΜΟΣ 48 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ) - 103 (ΙΟΥΛΙΟΣ) 2000]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2000 Α΄, ΤΟΜΟΣ 48 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ) - 103 (ΙΟΥΛΙΟΣ) 2000]

Κωδικός: ΝΟΜ327Συγγραφέας: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήνα 2000, σελ. 1648. Σκλ/δετο.