Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2001 Α΄, ΤΟΜΟΣ 49 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-74 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2001 Α΄, ΤΟΜΟΣ 49 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-74 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2001 Α΄, ΤΟΜΟΣ 49 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-74 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001]

Κωδικός: ΝΟΜ329Συγγραφέας: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήνα 2001, σελ. 1184. Σκλ/δετο.