Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2006 Α΄, ΤΟΜΟΣ 54 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2006]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2006 Α΄, ΤΟΜΟΣ 54 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2006]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2006 Α΄, ΤΟΜΟΣ 54 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2006]

Κωδικός: ΝΟΜ332Συγγραφέας: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήνα 2006, σελ. 1280. Σκλ/δετο.