Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 1998 Α΄, ΤΟΜΟΣ 46 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-79 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1998]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 1998 Α΄, ΤΟΜΟΣ 46 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-79 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1998]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 1998 Α΄, ΤΟΜΟΣ 46 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-79 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1998]

Κωδικός: ΝΟΜ333Συγγραφέας: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήνα 1998, σελ. 1264. Σκλ/δετο.