Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 1991Α΄, ΤΟΜΟΣ 39

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 1991Α΄, ΤΟΜΟΣ 39

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 1991Α΄, ΤΟΜΟΣ 39

Κωδικός: ΝΟΜ335Συγγραφέας: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήνα 1991, σελ. 1210. Σκλ/δετο.