Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2005 Β΄, ΤΟΜΟΣ 53, [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 79-163 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2005]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2005 Β΄, ΤΟΜΟΣ 53, [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 79-163 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2005]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2005 Β΄, ΤΟΜΟΣ 53, [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 79-163 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2005]

Κωδικός: ΝΟΜ336Συγγραφέας: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήνα 2005, σελ. 1358. Σκλ/δετο.