Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2004 Α΄, ΤΟΜΟΣ 52, [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-58 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2004 Α΄, ΤΟΜΟΣ 52, [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-58 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2004 Α΄, ΤΟΜΟΣ 52, [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-58 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ]

Κωδικός: ΝΟΜ338Συγγραφέας: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήνα 2004, σελ. 928. Σκλ/δετο.