Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2004 Β΄, ΤΟΜΟΣ 52, [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 59-127 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2004]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2004 Β΄, ΤΟΜΟΣ 52, [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 59-127 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2004]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2004 Β΄, ΤΟΜΟΣ 52, [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 59-127 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2004]

Κωδικός: ΝΟΜ339Συγγραφέας: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήνα 2004, σελ. 1096. Σκλ/δετο.