Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2006 Β΄, ΤΟΜΟΣ 54 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 81-160 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2006]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2006 Β΄, ΤΟΜΟΣ 54 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 81-160 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2006]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2006 Β΄, ΤΟΜΟΣ 54 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 81-160 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2006]

Κωδικός: ΝΟΜ340Συγγραφέας: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήνα 2006, σελ. 1280. Σκλ/δετο.