Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 1990, ΤΟΜΟΣ 38

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 1990, ΤΟΜΟΣ 38

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 1990, ΤΟΜΟΣ 38

Κωδικός: ΝΟΜ344Συγγραφέας: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήνα 1990, σελ. 1444. Σκλ/δετο.