Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2002 Β΄ , ΤΟΜΟΣ 50 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 77-185 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2002]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2002 Β΄ , ΤΟΜΟΣ 50 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 77-185 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2002]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2002 Β΄ , ΤΟΜΟΣ 50 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 77-185 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2002]

Κωδικός: ΝΟΜ346Συγγραφέας: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήνα 2002, σελ. 1743. Σκλ/δετο.