Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

KIME'S 1997, INTERNATIONAL LAW DIRECTORY

KIMES 1997, INTERNATIONAL LAW DIRECTORY

KIME'S 1997, INTERNATIONAL LAW DIRECTORY

Κωδικός: ΝΟΜ316Συγγραφέας: FT Law and Tax (Publisher)
Τελική Τιμή:40.00€
London 1996, σελ. 828. Σκλ/δετο.