Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

THE EUROPEAN LEGAL 500 2004, LAW FIRMS IN EUROPE AND THE MIDDLE EAST

THE EUROPEAN LEGAL 500 2004, LAW FIRMS IN EUROPE AND THE MIDDLE EAST

THE EUROPEAN LEGAL 500 2004, LAW FIRMS IN EUROPE AND THE MIDDLE EAST

Κωδικός: NOM314Συγγραφέας: Pritchard John
Τελική Τιμή:40.00€
London 2004, σελ. 1456. Σκλ/δετο.