Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

THE LEGAL 500, LAW FIRMS IN EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA, (ANALYSIS AND INFORMATION ON LAW FIRMS)

THE LEGAL 500, LAW FIRMS IN EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA, (ANALYSIS AND INFORMATION ON LAW FIRMS)

THE LEGAL 500, LAW FIRMS IN EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA, (ANALYSIS AND INFORMATION ON LAW FIRMS)

Κωδικός: ΝΟΜ312Συγγραφέας: Pritchard John
Τελική Τιμή:50.00€
London 2005, σελ. 1586. Σκλ/δετο.