Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 1909-1935 - ΤΟΜΟΣ Β΄ 1915-1920 - ΤΟΜΟΣ Γ΄ 1920-1929 - ΤΟΜΟΣ Δ΄ 1930-1936

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 1909-1935 - ΤΟΜΟΣ Β΄ 1915-1920 - ΤΟΜΟΣ Γ΄ 1920-1929 - ΤΟΜΟΣ Δ΄ 1930-1936

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 1909-1935 - ΤΟΜΟΣ Β΄ 1915-1920 - ΤΟΜΟΣ Γ΄ 1920-1929 - ΤΟΜΟΣ Δ΄ 1930-1936

Κωδικός: 32/1939Συγγραφέας: Στεφάνου Ι. Στέφανος
Τελική Τιμή:80.00€
Αθήνα 1982, 1983,1984, σελ. 792+636+874. Οι 3τ. μαζί.