Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (PAX NUCLEARA), (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΙΩΠΗΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ), (Δεμένο)

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (PAX NUCLEARA), (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΙΩΠΗΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ), (Δεμένο)

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (PAX NUCLEARA), (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΙΩΠΗΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ), (Δεμένο)

Κωδικός: 20/365Συγγραφέας: Γεωργαλάς, Γεώργιος Κ.
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήναι 1970,σελ.289