Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ (ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΓΔΟΗ), (ταλαιπωρημένο)

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ (ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΓΔΟΗ), (ταλαιπωρημένο)

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ (ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΓΔΟΗ), (ταλαιπωρημένο)

Κωδικός: 20/141Συγγραφέας: Λυκούδης Σ. Εμμανουήλ
Τελική Τιμή:9.00€
Αθήναι 192,σελ.112