Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΞΙΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΞΙΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΞΙΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

Κωδικός: 37/1021Συγγραφέας: Γεωργαλάς, Γεώργιος Κ.
Τελική Τιμή:27.00€

Αθήναι 1968, σελ 460