Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΥΠΡΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΟΥ 4ου αι. π.Χ. - Μετά εισαγωγής περί του Ελληνικού Χαρακτήρος της Αρχαίας Κυπριακής Ιστορίας

ΚΥΠΡΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΟΥ 4ου αι. π.Χ. - Μετά εισαγωγής περί του Ελληνικού Χαρακτήρος της Αρχαίας Κυπριακής Ιστορίας

ΚΥΠΡΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΟΥ 4ου αι. π.Χ. - Μετά εισαγωγής περί του Ελληνικού Χαρακτήρος της Αρχαίας Κυπριακής Ιστορίας

Συγγραφέας: Σπυριδάκις Κ. Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Τελική Τιμή:20.00€

Λευκωσία 1963, σελ. 168. Άκοπο, μικρή φθορά στην ράχη.