Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ Α' Β' Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ Α Β Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ Α' Β' Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Κωδικός: 111592Συγγραφέας: Τζάρτζανος, Αχιλλέας Α. Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Τελική Τιμή:12.00€

Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1967, σελ. 180