Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΩΝ ΤΕ ΟΜΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑΝ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΑΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1854 (Α+Β)Συγγραφέας: Αραβαντινός ΠαναγιώτηςΗΠΕΙΡΟΣ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΩΝ ΤΕ ΟΜΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑΝ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΑΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1854 (Α+Β)
Τελική Τιμή:20.00€

Διατρέχουσα κατά σειράν τα εν αυταίς συμβάντα από του σωτήριου έτους μέχρι του 1854: Περιέχουσα και τοπογραφικόν πίνακα αναπτύσσοντα την πολιτειογραφικήν, ιστορικήν και γεωγραφικήν κατάστασιν των εν τω κειμένω ενδιαλαμβανόμενων επαρχιών, πόλεων, κωμών, και θέσεων, προς δε τούτοις και ακριβή στατιστικήν έκθεσιν πάσης της Ηπείρου

Δύο τόμοι, Αθήνα 1996, ψηφιακή ανατύπωση της πρωτότυπης έκδοσης του 1856.

Ταλαιπωρημένο εξώφυλλο.